Sąd Najwyższy wydał postanowienie na mocy którego uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2015 r. uznający niekonstytucyjność procedury wystawiania BTE nie stanowi podstawy do wznowienia postępowań podważających egzekucję bankowych tytułów egzekucyjnych. Więcej w Rzeczpospolitej