Fuzje i przejęcia | DJP, Doktór Jerszyński Pietras

Fuzje i przejęcia

  • wieloletnie doświadczenie w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć
  • prowadzenie badań stanu prawnego nabywanych podmiotów (due diligence) z uwzględnieniem ich branżowej specyfiki
  • wsparcie sprzedających przy organizacji badania prawnego przez potencjalnych kupujących
  • aktywne i skuteczne wsparcie klientów w negocjacjach umów nabycia lub sprzedaży akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego części oraz istotnych aktywów, a także umów wspólników/akcjonariuszy oraz umów inwestycyjnych
  • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej o wysokim standardzie
  • tworzenie kontraktowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb indywidualnych klientów oraz specyfiki danej transakcji